Wersja: 15.4.117 – (16/12/2019)

Nowości wersja 15.4.117 z dnia 16/12/2019   W najnowszej wersji programu wprowadzono następujące zmiany: W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzeń zmieniających z dniem 1 stycznia 2020 r. kwoty progowe, od których mają zastosowanie dyrektywy w sprawie

Wersja 15.0.113 – (24/05/2019)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany: Zmiany w programie ProPublico Zmieniono sposób definiowania przez Zamawiającego wykazu dokumentów wymaganych od Wykonawcy na różnych etapach prowadzonego postępowania. W etapie Specyfikacja dodano nową kartę Dokumenty do oferty oraz zmieniono nazwę dotychczasowej karty Dokumenty

Wersja 14.5.111 – (13/11/2018)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany: Zmiany w programie ProPublico W ustawieniach konfiguracyjnych (login ppadmin, menu Organizacja, pozycja Zamawiający, karta Dane Zamawiającego) umieszczono funkcjonalność pozwalającą na wprowadzenie danych kontaktowych inspektora danych osobowych:   Wprowadzone dane wygenerują się automatycznie w dokumentach