l.lannik

l.lannik

Wersja: 15.4.117 – (16/12/2019)

Nowości wersja 15.4.117 z dnia 16/12/2019 W najnowszej wersji programu wprowadzono następujące zmiany: W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzeń zmieniających z dniem 1 stycznia 2020 r. kwoty progowe, od których mają zastosowanie dyrektywy w sprawie zamówień…

Wersja 15.1.114 – (18/07/2019)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące modyfikacje: Zmiany w programie ProPublico 1. Przebudowano i rozszerzono funkcjonalność definiowania danych umożliwiających złożenie ofert dodatkowych przez Wykonawców. W postępowaniach, w których nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na fakt, że zostały złożone…

Wersja 15.0.113 – (24/05/2019)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany: Zmiany w programie ProPublico Zmieniono sposób definiowania przez Zamawiającego wykazu dokumentów wymaganych od Wykonawcy na różnych etapach prowadzonego postępowania.W etapie Specyfikacja dodano nową kartę Dokumenty do oferty oraz zmieniono nazwę dotychczasowej karty Dokumenty na…

Wersja 14.6.112 – (05/12/2018)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany: Zmiany w programie ProPublico 1. Zaktualizowano menu Dodatki z uwzględnieniem m.in. bezpośredniego odniesienia do Platformy e-ProPublico: 2. Ograniczono ilość znaków do 4 000 w polu Informacje dodatkowe (etap Zamówienie, karta FS2, zakładka Warunki) w…

Wersja 14.5.111 – (13/11/2018)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany: Zmiany w programie ProPublico W ustawieniach konfiguracyjnych (login ppadmin, menu Organizacja, pozycja Zamawiający, karta Dane Zamawiającego) umieszczono funkcjonalność pozwalającą na wprowadzenie danych kontaktowych inspektora danych osobowych:   Wprowadzone dane wygenerują się automatycznie w dokumentach…

Wersja 14.4.110 – (01/10/2018)

W najnowszej wersji 14.4.110 z dnia 01/10/2018 wprowadzono następujące zmiany: 1.Zaktualizowano program, w zakresie zmiany w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych (art. 89 ust. 1 pkt 7d), wprowadzonej ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa…

Wersja 14.3.109 – (01/06/2018)

W najnowszej wersji 14.3.109 programu wprowadzono następujące zmiany: Z uwagi na obowiązywanie od dnia 25 maja 2018r. rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w: a) szablonach dokumentów SIWZ oraz w Zaproszeniu do negocjacji,…

Wersja 14.2.108 – (10/05/2018)

W najnowszej wersji programu 14.2.108: I. Zintegrowano ProPublico z platformą on-line e-ProPublico realizującą proces elektronizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),…

Wersja 14.1.107 – (22/02/2018)

W najnowszej wersji programu 14.1.107: I. Uwzględniono modyfikacje techniczne wprowadzone przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych i przywrócono funkcjonalność automatycznej publikacji na portalu biuletynu sprawozdania o udzielonych zamówieniach: II. W szablonach dokumentów SIWZ zaktualizowano numery dzienników ustaw w…

Wersja 14.0.106 – (03/01/2018)

W najnowszej wersji programu 14.0.106 : I. Zaktualizowano kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017…