System ProPublico realizuje następujące funkcje użytkowe:

 • obsługa postępowań w trybach ustawowych oraz zamówień do 30 000 euro (zamówienie bezpośrednie, zapytanie ofertowe),
 • obsługa zamówień sektorowych oraz zamówień spółek sektorowych wynikających z wewnętrznych regulaminów; konfiguracja ustawień trybów pod własne regulacje (np. definiowanie nazw trybów, przesłanek, podstaw wykluczenia itd.),
 • obsługa zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
 • obsługa procedury dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania,
 • rejestr wniosków o udzielenie zamówienia z możliwością tworzenia na podstawie wniosku właściwego zamówienia,
 • moduł do planowania zamówień na kolejne lata budżetowe,
 • ewidencja prac komisji przetargowej,
 • umożliwia elastyczne konfigurowanie i w efekcie dostosowanie systemu do struktur organizacyjnych jednostki (jedna lub kilka grup) oraz zdefiniowanie różnych rodzajów użytkowników – administratora, kierownika, grup roboczych lub referentów,
 • wspomaga prowadzenie i monitorowanie zamówienia od jego rozpoczęcia do zawarcia umowy i ewidencjonowania przebiegu jej realizacji,
 • umożliwia sprawne przeprowadzenie oceny złożonych ofert – funkcje przeliczające automatycznie punktację,
 • sygnalizuje o upływających terminach, sygnalizacja pewnych możliwych do uchwycenia niezgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych (np. kwot i trybów),
 • ułatwia przeszukiwanie zamówień, wykonawców (baza wykonawców), ofert i dokumentów według różnych kryteriów,
 • tworzenie różnego rodzaju statystyk oraz zestawień raportowych z przeprowadzonych postępowań na podstawie wprowadzonych do systemu danych.
 • umożliwia automatyczne tworzenie dokumentów na podstawie informacji z bazy danych ( pisma użytkownika oraz druki ZP) i wzorców dokumentów włączonych do systemu oraz definiowanie własnych wzorców (szablony dokumentów można w pełni dostosować do indywidualnych wymagań użytkownika),
 • posiada wygodne narzędzie do definiowania warunków i kryteriów zgodnie z oczekiwaniami użytkowników – modyfikowalne Słowniki tematyczne.
 • pozwala na szybkie tworzenie dokumentacji seryjnej (np. odpowiedź na zapytanie do SIWZ) w oparciu o informacje zawarte w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 • posiada wbudowany Wspólny Słownik Zamówień (CPV), powiązanie numeru z prowadzonym postępowaniem,
 • pozwala grupować zamówienia i ich wartości według grup (dostawy) i kategorii (usługi) Wspólnego Słownika Zamówień (CPV),
 • daje możliwość generowania i przesyłania ogłoszeń o przetargach bezpośrednio do Biuletynu UZP oraz na własną stronę internetową zamawiającego utworzoną w serwisie przetargi.propublico.pl,
 • pozwala udostępniać pliki z postępowania na własnych stronach internetowych (webservice) lub też na stronach serwisu przetargi.propublico.pl, można importować do systemu pliki o dowolnym formacie i wykonać konwersję edytowalnych plików na format pdf.
 • zapewnia ochronę dostępu do danych, tworzy archiwum dokumentów.

Absolutną nowością wprowadzoną przez system ProPublico jest wspomaganie procedury przetargowej i pełna kontrola nad procesem przetargu wraz z możliwością natychmiastowego określenia przebiegu każdego przetargu, stanu jego zaawansowania i szybkiego odszukania każdej informacji.