Funkcje statystyczne i raportowe

1. Automatyczne generowanie sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień wraz z opcją jego przesłania bezpośrednio z systemu na platformę e-Zamówienia:

2. Tworzenie różnego rodzaju statystyk oraz zestawień raportowych z przeprowadzonych postępowań na podstawie informacji wprowadzonych do bazy danych wraz z możliwością ich wyeksportowania do pliku .CSV:

3. Program automatycznie tworzy Rejestr umów, na podstawie danych wprowadzanych do bazy oraz umożliwia wygenerowanie zestawienia pozycji rejestru z wybranego okresu czasu:

4. Opcja sumowania zamówień po kodzie CPV z możliwością bieżącego monitorowania sumy wartości zamówień w poszczególnych kategoriach i generowania raportów: