Zamów

Wzór formularza zamówienia programu ProPublico do pobrania w formacie .doc

Wzór formularza zamówienia programu PPwydatki do pobrania w formacie .doc

  Wybór produktu*

  Ilość stanowisk*

  Nabywca (nazwa firmy/instytucji)

  Imię i Nazwisko osoby zamawiającej*

  NIP*

  Miejscowość*

  Kod pocztowy*

  Ulica i numer lokalu*

  Telefon*

  Fax

  E-mail*

  Odbiorca (nazwa) wypełnić, jeżeli inny niż Nabywca

  Miejscowość

  Kod pocztowy

  Ulica i numer lokalu

  Uwagi