Funkcje użytkowe

1. Rejestr wydatków do 30 000 euro z podziałem na poszczególne lata budżetowe:

2. Możliwość dodawania wydatku z jedną lub wieloma pozycjami szczegółowymi:

3. Klasyfikacja wydatków po określonych grupach asortymentowych zdefiniowanych przez użytkownika programu:

4. Kontrola sumy wydatków w poszczególnych grupach asortymentowych:

5. Rozbudowane opcje filtrowania pozycji kosztowych według wielu kryteriów:

a) Możliwość dezaktywacji poszczególnych kolumn rejestru oraz liczne parametry filtrowania danych w ustalonym okresie budżetowym:

b) Opcje sortowania danych:

  • po określonym parametrze:
  • rosnąco i malejąco:
  • możliwość grupowania danych po kolumnie (np. po Wykonawcy):

6. Tworzenie raportów i zestawień z określonego zakresu wydatków oraz możliwość ich eksportu do pliku .CSV:

7. Moduł do tworzenia bazy wykonawców:

8. Wbudowany Wspólny Słownik Zamówień (CPV), powiązanie numeru z wprowadzonym wydatkiem:

9. Tworzenie archiwum bazy danych: