1. Rejestr wydatków do 30 000 euro z podziałem na poszczególne lata budżetowe:

 

2. Możliwość dodawania wydatku z jedną lub wieloma pozycjami szczegółowymi:

 

3. Klasyfikacja wydatków po określonych grupach asortymentowych zdefiniowanych przez użytkownika programu:

 

4. Kontrola sumy wydatków w poszczególnych grupach asortymentowych:

 

5. Rozbudowane opcje filtrowania pozycji kosztowych według wielu kryteriów:

a) Możliwość dezaktywacji poszczególnych kolumn rejestru oraz liczne parametry filtrowania danych w ustalonym okresie budżetowym:

 

b) Opcje sortowania danych:

  • po określonym parametrze:

  • rosnąco i malejąco:

  • możliwość grupowania danych po kolumnie (np. po Wykonawcy):

 

6. Tworzenie raportów i zestawień z określonego zakresu wydatków oraz możliwość ich eksportu do pliku .CSV:

 

7. Moduł do tworzenia bazy wykonawców:

 

8. Wbudowany Wspólny Słownik Zamówień (CPV), powiązanie numeru z wprowadzonym wydatkiem:

 

9. Tworzenie archiwum bazy danych: