O programie ProPublico

Program ProPublico wraz z platformą e-ProPublico, tworzą łącznie zintegrowany system informatyczny, który kompleksowo wspiera użytkownika w przygotowaniu i prowadzeniu zamówienia publicznego w formie elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Oprogramowanie wspomaga przygotowanie, opublikowanie, prowadzenie oraz dokumentowanie zamówienia od momentu założenia postępowania, poprzez złożenie ofert, ich ocenę, kończąc na odnotowaniu postępu realizacji zamówienia, zapewniając obsługę postępowań w trybach ustawowych oraz w procedurze:

  • zamówienia pozaustawowego do 130 000 zł (zamówienie bezpośrednie, zapytanie ofertowe),
  • zamówienia sektorowego,
  • zamówienia spółek sektorowych (pod Regulamin).

System ProPublico zintegrowany jest z:

  • Biuletynem Zamówień Publicznych, będącym częścią platformy e-Zamówienia,
  • Ted – eNotices (Tenders Electronic Daily) stanowiącym suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

zapewniając automatyzację w procesie wypełniania danych w formularzach ogłoszeń i ich publikacji. 

Jakość

Program ProPublico funkcjonujący na rynku od ponad 25 lat, wraz z Platformą e-ProPublico tworzą sprawdzony, a zarazem innowacyjny system informatyczny dedykowany sektorowi zamówień publicznych zgodny z obowiązującym prawem.

Bezpieczeństwo

Dzięki zastosowaniu szyfrowanego protokołu HTTPS użytkownik chroniony jest poprzez zapewnienie integralności i poufności przesyłanych danych.

Oferty i załączniki przesyłane w postępowaniach przetargowych za pośrednictwem platformy e-ProPublico szyfrowane są dodatkowo bezpiecznym kluczem do upływu terminu ich otwarcia.