ProPublico – zamówienia publiczne

Slider

Zamówienia publiczne – poznaj ProPublico

Kompleksowość

System ProPublico został stworzony w celu systemowej obsługi zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).

Wspomaga przygotowanie i prowadzenie oraz dokumentowanie zamówień od momentu założenia postępowania, poprzez złożenie ofert i ich ocenę, kończąc na ewidencji umowy i odnotowaniu postępu realizacji zamówienia.

Program generuje i przesyła automatycznie ogłoszenia do Biuletynu UZP i Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

ProPublico - główne okno

Innowacyjność

Program zintegrowany jest z:

  • platformą e-ProPublico, co w połączeniu z aplikacją tworzy kompleksowy system informatyczny, w pełni realizujący proces elektronizacji zamówień publicznych, służący do komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  • platformą ELLIC, służącą do prowadzenia licytacji elektronicznych, dzięki czemu system zapewnia pełną automatyzację w procesie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie licytacji elektronicznej.
ProPublico proces elektronizacji zamówień publicznych.png

Zamów program ProPublico

Historia wersji

Wersja: 17.0.121 – (13/01/2021)

Nowości wersja 17.0.121 z dnia 13/01/2021 W najnowszej wersji 17.0.121 oprogramowania wprowadzono zmiany związane z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz.…

Wersja: 16.2.120 – (12/08/2020)

Nowości wersja 16.2.120 z dnia 12/08/2020 W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono następujące zmiany: Platforma e-ProPublico Zmodyfikowano proces składania ofert w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. W postępowaniach wszczętych w programie…

Wersja: 16.1.119 – (22/04/2020)

Nowości wersja 16.1.119 z dnia 22/04/2020 W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany: Zmiany w programie ProPublico Zmodyfikowano funkcjonalność ewidencji Wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ oraz generowania wyjaśnień na karcie Zapytania…

Zaufali nam

Slider