ProPublico – zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne – poznaj ProPublico

Kompleksowość

System ProPublico został stworzony w celu systemowej obsługi zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).

Wspomaga przygotowanie i prowadzenie oraz dokumentowanie zamówień od momentu założenia postępowania, poprzez złożenie ofert i ich ocenę, kończąc na ewidencji umowy i odnotowaniu postępu realizacji zamówienia.

Program generuje i przesyła automatycznie ogłoszenia do Biuletynu UZP i Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

ProPublico - główne okno

Innowacyjność

Program zintegrowany jest z:

  • platformą e-ProPublico, co w połączeniu z aplikacją tworzy kompleksowy system informatyczny, w pełni realizujący proces elektronizacji zamówień publicznych, służący do komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  • platformą ELLIC, służącą do prowadzenia licytacji elektronicznych, dzięki czemu system zapewnia pełną automatyzację w procesie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie licytacji elektronicznej.
ProPublico proces elektronizacji zamówień publicznych.png

Zamów program ProPublico

Historia wersji

Wersja: 18.4.130 – (30/09/2022)

W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono następujące zmiany: Zintegrowano system ProPublico z platformą e-Zamówienia w zakresie: automatycznego wypełnienia danymi formularza „Ogłoszenie… […]

Czytaj dalej…

Wersja: 18.3.129 – (31/05/2022)

Nowości wersja 18.3.129 z dnia 31/05/2022 W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono następujące zmiany: Zintegrowano system z platformą e-Zamówienia w zakresie… […]

Czytaj dalej…

Wersja: 18.2.128 – (21/02/2022)

Nowości wersja 18.2.128 z dnia 21/02/2022 W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono następujące zmiany: Program ProPublico Integracja systemu (etap IV) z… […]

Czytaj dalej…

Zaufali nam