Program ProPublico

System informatyczny realizujący, w połączeniu z platformą e-ProPublico proces elektronizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Elektronizacja zamówień publicznych
Image is not available
Image is not available

Ellic - Elektroniczne licytacje

Platforma, zintegrowana z systemem ProPublico, służąca do prowadzenia licytacji elektronicznych zgodnie z ustawą Prawo zamowien publicznych.

Image is not available
Intuicyjne i łatwe w obsłudze narzędzie do ewidencji wydatków do 30 000 euro.
■ klasyfikacja wydatków po określonych grupach asortymentów
■ kontrola sumy wydatków w poszczególnych grupach asortymentowych
■ tworzenie raportów i zestawień z możliwością ich eksportu do pliku CSV
■ moduł do tworzenia bazy wykonawców
■ tworzenie archiwum baz danych
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Poznaj ProPublico

Kompleksowość

System ProPublico został stworzony w celu systemowej obsługi zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).

Wspomaga przygotowanie i prowadzenie oraz dokumentowanie zamówień od momentu założenia postępowania, poprzez złożenie ofert i ich ocenę, kończąc na ewidencji umowy i odnotowaniu postępu realizacji zamówienia.

Program generuje i przesyła automatycznie ogłoszenia do Biuletynu UZP i Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 

Innowacyjność

Program zintegrowany jest z:

  • platformą e-ProPublico, co w połączeniu z aplikacją tworzy kompleksowy system informatyczny, w pełni realizujący proces elektronizacji zamówień publicznych, służący do komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  • platformą ELLIC, służącą do prowadzenia licytacji elektronicznych, dzięki czemu system zapewnia pełną automatyzację w procesie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie licytacji elektronicznej.

 

Zamów program ProPublico

Historia wersji

Wersja 15.2.115 – (15/10/2019)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany: Zmiany w programie ProPublico    Wdrożono funkcjonalność importu danych Wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym na platformie e-ProPublico do Bazy wykonawców w programie ProPublico. Opcja Importuj z e-PP dostępna jest w etapie Otwarcie ofert,

Więcej

Wersja 15.1.114 – (18/07/2019)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące modyfikacje: Zmiany w programie ProPublico 1. Przebudowano i rozszerzono funkcjonalność definiowania danych umożliwiających złożenie ofert dodatkowych przez Wykonawców. W postępowaniach, w których nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na fakt, że zostały złożone

Więcej

Wersja 15.0.113 – (24/05/2019)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany: Zmiany w programie ProPublico Zmieniono sposób definiowania przez Zamawiającego wykazu dokumentów wymaganych od Wykonawcy na różnych etapach prowadzonego postępowania. W etapie Specyfikacja dodano nową kartę Dokumenty do oferty oraz zmieniono nazwę dotychczasowej karty Dokumenty

Więcej

Zaufali nam

Sklep

Cennik

FAQ

Pobierz

Zamów