Komunikat w związku z epidemią koronawirusa.

W dniu 14 marca został wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego. W związku z tym, dbając o bezpieczeństwo naszych Klientów i Pracowników, zachęcamy wszystkich do kontaktu z firmą wyłącznie kanałami elektronicznymi lub telefonicznie. Zachęcamy również do korzystania z platform, na których

Wersja: 16.0.118 – (13/01/2020)

Nowości wersja 16.0.118 z dnia 13/01/2020   W najnowszej wersji programu wprowadzono następujące zmiany: Zaktualizowano treść szablonu dokumentu ”Ogłoszenie o zamówieniu – załącznik 1” oraz zmieniono sposób publikowania danych ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, w związku z wejściem w życie

Wersja: 15.4.117 – (16/12/2019)

Nowości wersja 15.4.117 z dnia 16/12/2019   W najnowszej wersji programu wprowadzono następujące zmiany: W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzeń zmieniających z dniem 1 stycznia 2020 r. kwoty progowe, od których mają zastosowanie dyrektywy w sprawie

Wersja 15.2.115 – (15/10/2019)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany: Zmiany w programie ProPublico    Wdrożono funkcjonalność importu danych Wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym na platformie e-ProPublico do Bazy wykonawców w programie ProPublico. Opcja Importuj z e-PP dostępna jest w etapie Otwarcie ofert,

Wersja 15.1.114 – (18/07/2019)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące modyfikacje: Zmiany w programie ProPublico 1. Przebudowano i rozszerzono funkcjonalność definiowania danych umożliwiających złożenie ofert dodatkowych przez Wykonawców. W postępowaniach, w których nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na fakt, że zostały złożone

Wersja 15.0.113 – (24/05/2019)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany: Zmiany w programie ProPublico Zmieniono sposób definiowania przez Zamawiającego wykazu dokumentów wymaganych od Wykonawcy na różnych etapach prowadzonego postępowania. W etapie Specyfikacja dodano nową kartę Dokumenty do oferty oraz zmieniono nazwę dotychczasowej karty Dokumenty

Wersja 14.6.112 – (05/12/2018)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany: Zmiany w programie ProPublico 1. Zaktualizowano menu Dodatki z uwzględnieniem m.in. bezpośredniego odniesienia do Platformy e-ProPublico: 2. Ograniczono ilość znaków do 4 000 w polu Informacje dodatkowe (etap Zamówienie, karta FS2, zakładka Warunki) w

Wersja 14.5.111 – (13/11/2018)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany: Zmiany w programie ProPublico W ustawieniach konfiguracyjnych (login ppadmin, menu Organizacja, pozycja Zamawiający, karta Dane Zamawiającego) umieszczono funkcjonalność pozwalającą na wprowadzenie danych kontaktowych inspektora danych osobowych:   Wprowadzone dane wygenerują się automatycznie w dokumentach