Wersja 15.1.114 – (18/07/2019)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące modyfikacje: Zmiany w programie ProPublico 1. Przebudowano i rozszerzono funkcjonalność definiowania danych umożliwiających złożenie ofert dodatkowych przez Wykonawców. W postępowaniach, w których nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na fakt, że zostały złożone

Wersja 15.0.113 – (24/05/2019)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany: Zmiany w programie ProPublico Zmieniono sposób definiowania przez Zamawiającego wykazu dokumentów wymaganych od Wykonawcy na różnych etapach prowadzonego postępowania. W etapie Specyfikacja dodano nową kartę Dokumenty do oferty oraz zmieniono nazwę dotychczasowej karty Dokumenty

Wersja 14.6.112 – (05/12/2018)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany: Zmiany w programie ProPublico 1. Zaktualizowano menu Dodatki z uwzględnieniem m.in. bezpośredniego odniesienia do Platformy e-ProPublico: 2. Ograniczono ilość znaków do 4 000 w polu Informacje dodatkowe (etap Zamówienie, karta FS2, zakładka Warunki) w

Wersja 14.5.111 – (13/11/2018)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany: Zmiany w programie ProPublico W ustawieniach konfiguracyjnych (login ppadmin, menu Organizacja, pozycja Zamawiający, karta Dane Zamawiającego) umieszczono funkcjonalność pozwalającą na wprowadzenie danych kontaktowych inspektora danych osobowych:   Wprowadzone dane wygenerują się automatycznie w dokumentach