Platforma e-ProPublico

Program ProPublico wraz z zintegrowaną z nim Platformą e-ProPublico, tworzą łącznie system informatyczny, który kompleksowo wspiera użytkownika w przygotowaniu i prowadzeniu zamówienia w formie elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

schemat propublico e-propublico

Dlaczego e-ProPublico?

Łatwa i intuicyjna obsługa

Jesteś Zamawiającym?

 • System „krok po kroku” wesprze Cię w przygotowaniu i opublikowaniu przetargu wraz z dokumentacją wytworzoną na jego potrzeby
 • Zaimportuj z platformy Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wygeneruj Wyjaśnienia, opublikuj je lub prześlij uczestnikom postępowania bezpośrednio na ich konto
 • Koniec ze stresem związanym z otwarciem ofert. Platforma automatycznie odszyfruje złożone oferty, opublikuje kwoty przeznaczone na realizację zamówienia i zweryfikuje poprawność zastosowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego

Jesteś Wykonawcą?

 • W łatwy sposób wyszukaj interesujące Cię postępowanie i bez rejestracji zapoznaj się z dokumentacją zamieszczoną przez Zamawiającego
 • Wyślij w prosty sposób wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, a system automatycznie poinformuje Cię na maila o udzielonej odpowiedzi
 • Złóż ofertę podpisaną podpisem elektronicznym (kwalifikowanym / zaufanym / osobistym) bez konieczności jej dodatkowego szyfrowania – platforma zrobi to za Ciebie.
 • Uczestnicz w otwarciu ofert nie wychodząc z biura lub domu.
Łatwa i intuicyjna obsługa
Niezawodność

Niezawodność

 • Korzystaj z rozwiązania opartego na infrastrukturze serwerowej zapewniającej stabilne i szybkie działanie
 • Zyskaj pewność dostępu do otrzymanych ofert bezpośrednio po upływie terminu ich otwarcia
 • Wykorzystaj sprawne narzędzie do wymiany korespondencji w formie elektronicznej, pomiędzy stronami toczącego się postępowania

Elektroniczne archiwum dokumentów

 • Bezpieczny i szybki dostęp do archiwalnych przetargów i dokumentów przez okres 5 lat
 • Porządek, dzięki możliwości pobierania paczek dokumentów o ustrukturalizowanej postaci w podziale na Oferty i załączniki lub Dokumenty otrzymane na wezwanie z podziałem na podmioty, od których pochodzą
 • Użytkownik ma dostęp nie tylko do dokumentów, ale również do pełnej historii komunikacji prowadzonej z Wykonawcami w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy (Otrzymane zapytania do SWZ, Wysłane Wyjaśnienia, odebrane i wysłane Wiadomości)
Elektroniczne archiwum dokumentów
Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne

 • Zespół specjalistów pozostających w dyspozycji naszych klientów
 • Pomoc w korzystaniu z platformy, udzielana zarówno Zamawiającym jak i Wykonawcom
 • Wiele form kontaktu z działem technicznym (telefon, formularz kontaktowy, e-mail)
 • Możliwość bezpośredniego połączenia zdalnego w celu szybkiego rozwiązania problemu
 • Szkolenia on-line dla Zamawiających

Bezpieczeństwo

 • Szyfrowany protokół HTTPS zapewniający integralność i poufność przesyłanych danych
 • Oferty i załączniki szyfrowane bezpiecznym kluczem do upływu terminu ich otwarcia
 • Automatyczna weryfikacja podpisu elektronicznego, przy wykorzystaniu bibliotek jednego z kwalifikowanych dostawców usług zaufania
 • Przesyłane dokumenty asygnowane znacznikiem czasu z serwera zewnętrznego
 • Czas serwerowy zintegrowany z czasem Głównego Urzędu Miar
 • Logowanie czynności dokonywanych przez użytkowników platformy
Bezpieczeństwo

Wykaz głównych funkcjonalności

Każdy z użytkowników Platformy posiada indywidualny profil nabywcy, na którym w jednym miejscu istnieje dostęp do aktualnie prowadzonych postępowań, wyników i unieważnień, archiwum prowadzonych spraw jak również Planów zamówień i innych dokumentów niezwiązanych z konkretnym postępowaniem, które Zamawiający ma możliwość opublikować (np. Regulamin postępowań):

System pozwala na automatyczne zamieszczenie przetargu na Platformie łącznie z publikacją dokumentacji przetargowej wytworzonej w programie na podstawie istniejącej bazy szablonów. Wykonawca uzyskuje tym samym pełny dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o złożeniu oferty w danym postępowaniu:

Platforma e-ProPublico, realizując proces wymiany danych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, umożliwia:

Funkcje użytkowe Platforma e ProPublico 3

Składanie przez Wykonawców ofert wraz z załącznikami w optymalny, intuicyjny sposób, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Definiowanie załączników do oferty posiadających status „jawnych”, jak również tych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Funkcje użytkowe Platforma e ProPublico 4

Automatyczny import z platformy do bazy systemu danych Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

Opcja zaczytania danych z formularzy ofertowych, otrzymanych za pośrednictwem platformy.

Funkcje użytkowe Platforma e ProPublico 6

Składanie przez Wykonawców Wniosków o wyjaśnienie treści SWZ w formie tekstu i załączonego dokumentu.

Automatyczny import Wniosków o wyjaśnienie treści SWZ do bazy systemu z możliwością wygenerowania odpowiedzi.

Przesyłanie przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, do których złożenia zobowiązani zostali na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składania ofert.

Składanie ofert dodatkowych, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Funkcje użytkowe Platforma e ProPublico 10

Automatyczną walidację podpisu elektronicznego (kwalifikowanego / zaufanego / osobistego), którym asygnowany został przesłany plik oferty lub inny dokument.

Wymianę przez strony postępowania pozostałej szeroko rozumianej korespondencji w formie elektronicznej.

Funkcje użytkowe Platforma e ProPublico 12

Platforma automatycznie informuje użytkownika na wskazany adres e-mail, o wpłynięciu:

 • wniosku o wyjaśnienie treści SWZ
 • dokumentu złożonego przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego
 • wiadomości przesłanej przez Wykonawcę

Chcesz poznać szczegóły?