Wersja 14.1.107 – (22/02/2018)

W najnowszej wersji programu 14.1.107:

I. Uwzględniono modyfikacje techniczne wprowadzone przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych i przywrócono funkcjonalność automatycznej publikacji na portalu biuletynu sprawozdania o udzielonych zamówieniach:

II. W szablonach dokumentów SIWZ zaktualizowano numery dzienników ustaw w zakresie:

a) Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.)

b) Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344)

c) ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

III. W szablonie dokumentu „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału” zaktualizowano numery dzienników ustaw w zakresie:

a) Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.)

b) Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344

IV. W szablonie dokumentu ”Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę” zaktualizowano numer dziennika ustawy Kodeks pracy na (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108).

V. Wprowadzono inne drobne zmiany i poprawki.