Archiwa FAQs

10. W jaki sposób odnaleźć numer CPV w systemie?

ProPublico jest wyposażone w przeglądarkę i wyszukiwarkę numerów CPV. Oznaczenie żądanego wyrobu lub usługi można znaleźć w następujący sposób: Z menu Pomoc należy wybrać opcję Wspólny Słownik Zamówień. W otwartym w ten sposób oknie można wyszukać dany przedmiot przez słowa…

8. Jak publikować ogłoszenia o zamówieniu?

Publikacja ogłoszeń odbywa się w ProPublico w pozycji Ogłoszenia (menu oznaczone sygnaturą danego postępowania). W zależności od kwoty można utworzyć ogłoszenie do Biuletynu Zamówień Publicznych lub DUUE. W przypadku pierwszego jest możliwość bezpośredniego przesłania na strony internetowe serwisów UZP. W…

7. W jaki sposób wygenerować dokumenty na swoim szablonie?

Funkcją, która pozwala wprowadzać do systemu własne szablony dokumentów jest Konfiguracja pism (menu Konfiguracja systemu – opcja dostępna dla użytkownika kierownik grupy). System pozwala na dodanie szablonu do już istniejącego pisma, jak również dodanie całkowicie nowego pisma z szablonami. Konfiguracja…

5. W jaki sposób przenieść program na inny komputer?

Dane – czyli baza znajduje się na komputerze dedykowanym jako serwer. Jeżeli chcecie Państwo zmienić lokalizację instalacji to należy z komputera dedykowanego jako serwer przenieść plik o nazwie: ppublico.fdb – są w nim zawarte informacje o zamówieniach (c:\Program Files\PPublicoEx8\database\) oraz…

3. W jaki sposób dokonać aktualizacji programu pod Linuxem?

Przy zachowaniu standardowych ustawień (ścieżki dostępu) system pod Linux powinien się zaktualizować automatycznie po rozpakowaniu i uruchomieniu pliku instalacyjnego. Plik instalacyjny sprawdza ustawienia i po wykryciu zainstalowanego PPEx zaczyna wykonywać aktualizację. Program zaczyna instalować się na nowo jeżeli wcześniej zostały…