8. Jak publikować ogłoszenia o zamówieniu?

Publikacja ogłoszeń odbywa się w ProPublico w pozycji Ogłoszenia (menu oznaczone sygnaturą danego postępowania). W zależności od kwoty można utworzyć ogłoszenie do Biuletynu Zamówień Publicznych lub DUUE. W przypadku pierwszego jest możliwość bezpośredniego przesłania na strony internetowe serwisów UZP. W tej samej lokalizacji jest dostępna zakładka Ogłoszenie – tworzony jest dokument na tablicę ogłoszeń i na własną stronę internetową. Następnie z zakładki Wysyłanie pism na stronę internetową następuje przesłanie plików. Uprzednio użytkownik musi założyć stronę internetową w serwisie http://przetargi.propublico.pl. Wykonuje się to po przelogowaniu na użytkownika ppadmin, menu Konfiguracja systemu, pozycja Główna strona WWW z ogłoszeniami.