9. Często się zdarza, że postępowanie składa się z kilku zadań. Czy system obsługuje tego typu postępowania?

Tak, ProPublico 2014 obsługuje zamówienia złożone z kilku części. Podział na części wprowadzamy za pomocą przycisku „Następne zadanie” znajdującego się w prawym dolnym rogu karty Zamówienie (etap Zamówienie).