10. W jaki sposób odnaleźć numer CPV w systemie?

ProPublico jest wyposażone w przeglądarkę i wyszukiwarkę numerów CPV. Oznaczenie żądanego wyrobu lub usługi można znaleźć w następujący sposób: Z menu Pomoc należy wybrać opcję Wspólny Słownik Zamówień. W otwartym w ten sposób oknie można wyszukać dany przedmiot przez słowa kluczowe – wyszukiwarka znajduje się w lewym górnym rogu okna. Wyszukiwanie uruchamiamy przez wciśnięcie ikony znajdującej się obok rubryki lub naciśnięcie ENTER po wpisaniu słowa kluczowego. W tabeli poniżej program wyświetli wszystkie nazwy zawierające wpisane słowo kluczowe. Jeśli szukamy numeru CPV dla konkretnego przedmiotu postępowania możemy wykorzystać ikonę z napisem CPV znajdującą się obok miejsca na wpisanie numeru CPV (etap Zamówienie, karta Zamówienie). Jej wciśnięcie otworzy okno przeglądarki. Dalej postępujemy tak samo jak w pierwszym przypadku. Po odnalezieniu właściwego numeru możemy go skopiować do rubryki numer CPV dzięki przyciskowi znajdującemu się w lewym dolnym rogu okna.