Wersja 15.2.115 – (15/10/2019)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany: Zmiany w programie ProPublico    Wdrożono funkcjonalność importu danych Wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym na platformie e-ProPublico do Bazy wykonawców w programie ProPublico. Opcja Importuj z e-PP dostępna jest w etapie Otwarcie ofert,