admin

admin

Wersja: 20.1.134 – (20/03/2024)

W najnowszej wersji oprogramowania ProPublico wprowadzono następujące zmiany: Szczegółowa instrukcja eksportu danych ogłoszenia znajduje się poniżej oraz dostępna jest do pobrania pod adresem:   Platforma e-ProPublico Stosowny zapis w tym zakresie zmodyfikowano w szablonach SWZ stosowanych w programie:

Wersja: 19.0.132 – (26/09/2023)

W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono następujące zmiany: Program ProPublico Akt prawny Numer Dziennika Ustaw Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych…

Wersja: 18.4.130 – (30/09/2022)

Zintegrowano system ProPublico z platformą e-Zamówienia w zakresie automatycznego wypełnienia danymi formularza "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu" oraz "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyniku postępowania...

Wersja: 18.1.127 – (4/02/2022)

Nowości wersja 18.1.127 z dnia 04/02/2022 W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono następujące zmiany: Program ProPublico Integracja systemu (etap III) z platformą e-Zamówienia w zakresie automatycznej publikacji formularza ”Ogłoszenie o wyniku postępowania”: Platforma e-ProPublico Przebudowano w menu Ogłoszenia (zawierającym aktualne ogłoszenia…

Wersja: 18.0.126 – (10/01/2022)

Nowości wersja 18.0.126 z dnia 10/01/2022 W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono następujące zmiany: Program ProPublico 1.Wdrożenie w programie możliwości prowadzenia postępowania w procedurze trybu podstawowego z możliwością negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Funkcjonalność pozwalająca…

Wersja: 17.4.125 – (30/08/2021)

Nowości wersja 17.4.125 z dnia 30/08/2021 W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono następujące zmiany: Program ProPublico Integracja systemu z platformą e-Zamówienia (etap II) w zakresie automatycznego wypełniania danych w Informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach:…

Wersja: 17.3.124 – (30/06/2021)

Nowości wersja 17.3.124 z dnia 30/06/2021 W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono następujące zmiany: Program ProPublico Integracja systemu (etap I) z nowym Biuletynem Zamówień Publicznych będącym częścią platformy e-Zamówienia w zakresie: tworzenia nowego postępowania publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla trybu podstawowego…