admin

admin

Wersja: 19.0.132 – (26/09/2023)

W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono następujące zmiany: Program ProPublico Akt prawny Numer Dziennika Ustaw Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych…

Wersja: 18.4.130 – (30/09/2022)

Zintegrowano system ProPublico z platformą e-Zamówienia w zakresie automatycznego wypełnienia danymi formularza "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu" oraz "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyniku postępowania...

Wersja: 18.1.127 – (4/02/2022)

Nowości wersja 18.1.127 z dnia 04/02/2022 W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono następujące zmiany: Program ProPublico Integracja systemu (etap III) z platformą e-Zamówienia w zakresie automatycznej publikacji formularza ”Ogłoszenie o wyniku postępowania”: Platforma e-ProPublico Przebudowano w menu Ogłoszenia (zawierającym aktualne ogłoszenia…

Wersja: 18.0.126 – (10/01/2022)

Nowości wersja 18.0.126 z dnia 10/01/2022 W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono następujące zmiany: Program ProPublico 1.Wdrożenie w programie możliwości prowadzenia postępowania w procedurze trybu podstawowego z możliwością negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Funkcjonalność pozwalająca…

Wersja: 17.4.125 – (30/08/2021)

Nowości wersja 17.4.125 z dnia 30/08/2021 W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono następujące zmiany: Program ProPublico Integracja systemu z platformą e-Zamówienia (etap II) w zakresie automatycznego wypełniania danych w Informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach:…

Wersja: 17.3.124 – (30/06/2021)

Nowości wersja 17.3.124 z dnia 30/06/2021 W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono następujące zmiany: Program ProPublico Integracja systemu (etap I) z nowym Biuletynem Zamówień Publicznych będącym częścią platformy e-Zamówienia w zakresie: tworzenia nowego postępowania publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla trybu podstawowego…

Wersja: 17.2.123 – (23/02/2021)

Nowości wersja 17.2.123 z dnia 23/02/2021 W najnowszej wersji 17.2.123 oprogramowania wprowadzono następujące zmiany: Program ProPublico 1.Integracja z nowym serwisem BZP w zakresie automatycznego wysłania z programu rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień za 2020 rok, w zakresie zamówień klasycznych: 2.…

Wersja: 17.1.122 – (28/01/2021)

Nowości wersja 17.1.122 z dnia 28/01/2021 W najnowszej wersji 17.1.122 oprogramowania wprowadzono kolejne zmiany (Etap II), związane z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą…