11. W jaki sposób konfiguruje się słowniki tematyczne w ProPublico 2014?

Dostęp do konfiguracji Słowników ma kierownik grupy. Z menu Konfiguracja systemu wybiera się opcje Słowniki. Lista u góry okna zawiera dostępne słowniki używane w programie. Kliknięcie na odpowiednim słowniku powoduje wyświetlenie jego zawartości. Przy pomocy ikon zamieszczonych pod wykazem dokumentów mamy możliwość dodawania, usuwania bądź modyfikacji wpisów. W przypadku, gdy nie odpowiadają nam pozycje proponowane przez producenta można utworzyć własny wpis o podobnej treści i nadać mu nazwę pozwalającą odszukać go w słowniku. Usuwać można jedynie wpisy własne (ciemnozielone), natomiast wpisów wyróżnionych kolorem jasnozielonym nie można zmieniać ani usuwać. Kolorem różowym oznaczony jest wpis o specjalnym znaczeniu. W mniejszym okienku na dole podajemy opis dokumentu. Ustawiamy rodzaj dokumentu: Dokument zewnętrzny lub Dokument tworzony w programie na podstawie szablonu. W przypadku wyboru opcji Dokument tworzony w programie na podstawie szablonu otworzy się okno istniejących załączników do SIWZ, z którego wybieramy właściwy załącznik powiązany z dodaną przez nas pozycją. Jeśli tworzymy wpisy wykorzystywane sporadycznie dla określonych typów przetargów można tymczasowo ukryć je poprzez zmianę ich aktywności. Dokonujemy tego przez odznaczenie zaznaczenia dla danego warunku/dokumentu w kolumnie Aktywny. Istnieje możliwość podglądu dokumentu umieszczonego w słowniku. Dokonujemy tego wciskając link do dokumentu „Podgląd szablonu” umieszczony pod wykazem dokumentów.