Archiwa FAQs

17. Za każdym razem gdy tworzę nowe pismo muszę poprawiać pewien zakres tekstu w dokumencie. Czy mogę wprowadzić do szablonu pisma zmiany na stałe, tak aby były one widoczne przy każdym wygenerowaniu dokumentu?

System ProPublico daje taką możliwość poprzez modyfikację szablonu dokumentu. Logując się do systemu z uprawnieniami kierownika grupy należy wybrać z menu Konfiguracja systemu opcję Konfiguracja pism, a następnie: a) w lewej kolumnie Nazwa pisma znaleźć pismo, które chcemy zmienić i…

16. Po zalogowaniu do programu, na liście sygnatur nie widać przetargu, który został wcześniej wprowadzony? Czy został usunięty?

W takim przypadku należy wcisnąć przycisk „Sygnatura” znajdujący się nad listą zamówień i wybrać opcję „Filtruj listę zamówień”. W otwartym oknie należy wcisnąć przycisk „Wyczyść filtr”, a następnie „Zastosuj filtr i zamknij”. Na liście zamówień pojawią się wtedy wszystkie istniejące…

10. Na jakiej zasadzie działa korespondencja seryjna?

Korespondencja seryjna umożliwia utworzenie pisma do wielu adresatów bez potrzeby ręcznego wpisywania zmieniających się dla każdego z nich danych adresowych. ProPublico zawiera szablony pism seryjnych, po wygenerowaniu/edytowaniu których, na panelu do obsługi dokumentu pojawia się przycisk „Seria”, którego użycie spowoduje…