17. Za każdym razem gdy tworzę nowe pismo muszę poprawiać pewien zakres tekstu w dokumencie. Czy mogę wprowadzić do szablonu pisma zmiany na stałe, tak aby były one widoczne przy każdym wygenerowaniu dokumentu?

System ProPublico daje taką możliwość poprzez modyfikację szablonu dokumentu. Logując się do systemu z uprawnieniami kierownika grupy należy wybrać z menu Konfiguracja systemu opcję Konfiguracja pism, a następnie: a) w lewej kolumnie Nazwa pisma znaleźć pismo, które chcemy zmienić i

10. Na jakiej zasadzie działa korespondencja seryjna?

Korespondencja seryjna umożliwia utworzenie pisma do wielu adresatów bez potrzeby ręcznego wpisywania zmieniających się dla każdego z nich danych adresowych. ProPublico zawiera szablony pism seryjnych, po wygenerowaniu/edytowaniu których, na panelu do obsługi dokumentu pojawia się przycisk „Seria”, którego użycie spowoduje

9. W jaki sposób konfiguruje się słowniki tematyczne w programie ProPublico?

Dostęp do konfiguracji Słowników ma kierownik grupy. Z menu Konfiguracja systemu należy wybrać opcję Słowniki. Lista u góry okna zawiera dostępne słowniki używane w programie. Kliknięcie na odpowiednim słowniku powoduje wyświetlenie jego zawartości. Przy pomocy ikon zamieszczonych pod wykazem pozycji