2. W jaki sposób zmienić serwer Firebird 1.5 na Firebird 2.5?

Zmiana serwera z Firebird 1.5 na Firebird 2.5 jest możliwa wyłącznie z wersji 7.15.56. Dlatego też przed przystąpieniem do tej czynności należy zaktualizować ProPublico do wersji 7.15.56. Następnie uruchomić instalatora wersji 8.0.56. Instalacja składa się z dwóch etapów: w pierwszym jest instalowana wersja 8.0.56 (C:\Program Files\PPublicoEx8), natomiast w drugim jest uruchamiane narzędzie migracji.