FAQ Category ProPublico

13. Czy jest możliwość zmiany sygnatury przetargu?

Tak, ProPublico daje taką możliwość. W celu zmiany sygnatury należy ją podświetlić, a następnie kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy. W otwartym w ten sposób menu należy wybrać opcję „Zmień sygnaturę”, po czym wprowadzić i zatwierdzić (ENTER) zmiany. W przypadku,…

12. Na jakiej zasadzie działa korespondencja seryjna?

Korespondencja seryjna umożliwia utworzenie pisma do wielu adresatów bez potrzeby ręcznego wpisywania zmieniających się dla każdego z nich danych. W ten sposób można utworzyć pismo skierowane do wszystkich wykonawców. ProPublico zawiera szablony pism seryjnych. Po wyedytowaniu takiego dokumentu, na panelu…

10. W jaki sposób odnaleźć numer CPV w systemie?

ProPublico jest wyposażone w przeglądarkę i wyszukiwarkę numerów CPV. Oznaczenie żądanego wyrobu lub usługi można znaleźć w następujący sposób: Z menu Pomoc należy wybrać opcję Wspólny Słownik Zamówień. W otwartym w ten sposób oknie można wyszukać dany przedmiot przez słowa…

8. Jak publikować ogłoszenia o zamówieniu?

Publikacja ogłoszeń odbywa się w ProPublico w pozycji Ogłoszenia (menu oznaczone sygnaturą danego postępowania). W zależności od kwoty można utworzyć ogłoszenie do Biuletynu Zamówień Publicznych lub DUUE. W przypadku pierwszego jest możliwość bezpośredniego przesłania na strony internetowe serwisów UZP. W…

7. W jaki sposób wygenerować dokumenty na swoim szablonie?

Funkcją, która pozwala wprowadzać do systemu własne szablony dokumentów jest Konfiguracja pism (menu Konfiguracja systemu – opcja dostępna dla użytkownika kierownik grupy). System pozwala na dodanie szablonu do już istniejącego pisma, jak również dodanie całkowicie nowego pisma z szablonami. Konfiguracja…

5. W jaki sposób przenieść program na inny komputer?

Dane – czyli baza znajduje się na komputerze dedykowanym jako serwer. Jeżeli chcecie Państwo zmienić lokalizację instalacji to należy z komputera dedykowanego jako serwer przenieść plik o nazwie: ppublico.fdb – są w nim zawarte informacje o zamówieniach (c:\Program Files\PPublicoEx8\database\) oraz…