12. Na jakiej zasadzie działa korespondencja seryjna?

Korespondencja seryjna umożliwia utworzenie pisma do wielu adresatów bez potrzeby ręcznego wpisywania zmieniających się dla każdego z nich danych. W ten sposób można utworzyć pismo skierowane do wszystkich wykonawców. ProPublico zawiera szablony pism seryjnych. Po wyedytowaniu takiego dokumentu, na panelu przycisków pojawia się przycisk „Seria”, którego naciśnięcie spowoduje podstawienie się danych i utworzenie kopii pisma dla każdego z adresatów. Użycie tego przycisku powoduje pobranie z bazy programu odpowiednich danych o wykonawcach i wygenerowanie kopii pism do każdego z nich. Dane te podstawiane są w dokumencie Word-a zamiast znaczników typu <> np.: <> <> <> <> <><> Nie wolno zmieniać bądź usuwać, znaczników opisanych powyżej, gdyż spowoduje to niemożność wykonania kopii dokumentu dla pozostałych wykonawców. Program umożliwia również druk zaadresowanych kopert dla pisma seryjnego.