Wersja: 20.0.133 – (8/01/2024)

W najnowszej wersji oprogramowania ProPublico wprowadzono następujące zmiany:

  1. Na podstawie ogłoszonego Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów zaktualizowano:
  1. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów na 4,6371 dla zamówień wszczętych od 01.01.2024r:
  1. progi unijne oraz ich równowartości w złotych:
  1. Wprowadzono inne drobne zmiany i poprawki.