Wersja: 20.1.134 – (20/03/2024)

W najnowszej wersji oprogramowania ProPublico wprowadzono następujące zmiany:

  1. Wdrożono I etap integracji systemu, w zakresie eksportu danych ”Ogłoszenia o zamówieniu”, z nowym portalem Ted – eNotices2, umożliwiającym zamawiającym przesyłanie i publikowanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Szczegółowa instrukcja eksportu danych ogłoszenia znajduje się poniżej oraz dostępna jest do pobrania pod adresem:
https://download-datacomp.com.pl/pp/Instrukcja_ProPublico_eNotices2.pdf  

  1. Wprowadzono inne drobne zmiany i poprawki.

Platforma e-ProPublico

  1. Zwiększono limit pojemności dla pojedynczego pliku publikowanego na platformie lub przesyłanego za jej pośrednictwem do 150 MB:

Stosowny zapis w tym zakresie zmodyfikowano w szablonach SWZ stosowanych w programie:

  1. Wprowadzono w procesie logowania dodatkowe zabezpieczenie reCAPTCHA, zwiększające poziom bezpieczeństwa i wydajność systemu: