Wersja: 18.4.130 – (30/09/2022)

W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono następujące zmiany:

 1. Zintegrowano system ProPublico z platformą e-Zamówienia w zakresie:
 • automatycznego wypełnienia danymi formularza „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu” oraz „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyniku postępowania„:
nowa wersja propublico 18 4 1.1
 • automatycznego wypełnienia danymi formularza „Ogłoszenie o wykonaniu umowy„:
nowa wersja propublico 18 4 1.2
 1. W słowniku dokumentów, dostępnym w etapie Specyfikacja (karta Dokumenty do oferty / Dokumenty na wezwanie), w grupie Dokumenty żądane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, dla pozycji dokumentu „Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym„, dodano do bazy nowe szablony dokumentów:
  • Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) – dostępny w procedurze „krajowej”;
  • Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) – dostępny w procedurze „unijnej
nowa wersja propublico 18 4 2
 1. W menu Sygnatura, pozycja Komisja, na karcie Skład komisji wydzielono funkcjonalność generowania dokumentu oświadczenia, umożliwiając jego niezależne wygenerowanie w dwóch wariantach:
  • Oświadczenie (Art. 56 ust. 2);
  • Oświadczenie (Art. 56 ust. 3).
nowa wersja propublico 18 4 3
 1. W generowanych w systemie szablonach dokumentów zaktualizowano numer dziennika ustawy Prawo zamówień publicznych:
nowa wersja propublico 18 4 4
 1. W etapie Umowa i realizacja, karta Umowa, rozbudowano funkcjonalność definiowania Terminu realizacji umowy, umożliwiając jego określenie:
  • w dniach;
  • w miesiącach;
  • w przedziale czasowym „od – do”;
  • podając datę zakończenia.
nowa wersja propublico 18 4 5
 1. W etapie Umowa i realizacja dodano nową kartę Zmiany umowy, zawierającą funkcjonalność ewidencji zmian umowy wraz z możliwością importu stosownych aneksów:
nowa wersja propublico 18 4 6

Dane z karty wykorzystywane są również do wypełnienia informacji w formularzu „Ogłoszenia o wykonaniu umowy„:

nowa wersja propublico 18 4 7

 1. Wprowadzono inne drobne zmiany i poprawki.