Wersja: 17.4.125 – (30/08/2021)

Nowości wersja 17.4.125 z dnia 30/08/2021

W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono następujące zmiany:

Program ProPublico

  1. Integracja systemu z platformą e-Zamówienia (etap II) w zakresie automatycznego wypełniania danych w Informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach:
Nowosci ProPublico wersja 17 4 125 1

2. W generowanych w systemie szablonach dokumentów zaktualizowano numer dziennika ustawy Prawo zamówień publicznych:

Nowosci ProPublico wersja 17 4 125 2

3. Wprowadzono innedrobne zmiany i poprawki

Platforma e-ProPublico

  1. Rozbudowano formularz rejestracji Wykonawców na Platformie o nowy element: Rodzaj wykonawcy:
Nowosci ProPublico wersja 17 4 125 3

Zmiana ma na celu zaimportowanie danych wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu, z odpowiednim rodzajem wykonawcy do bazy ProPublico, w celu poprawnego wypełnienia danych w ”Informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach”.