Wersja: 17.3.124 – (30/06/2021)

Nowości wersja 17.3.124 z dnia 30/06/2021

W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono następujące zmiany:

Program ProPublico

  1. Integracja systemu (etap I) z nowym Biuletynem Zamówień Publicznych będącym częścią platformy e-Zamówienia w zakresie:
  • tworzenia nowego postępowania
ProPublico nowosci w wersji 17 3 124 1
  • publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla trybu podstawowego bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp).
ProPublico nowosci w wersji 17 3 124 Zrzut 2

UWAGA

Przed publikacją ogłoszeń prosimy o ponowne skonfigurowanie programu na loginie PPADMIN według nowych wymagań określonych w formularzu ogłoszenia, w zakresie:  

Rodzaju zamawiającego    

ProPublico nowosci w wersji 17 3 124 Zrzut 2a

Danych logowania do portalu BZP z uwzględnieniem odpowiednich uprawnień    

ProPublico nowosci w wersji 17 3 124 Zrzut 2b

2. Zmodyfikowano sposób określania fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy (etap Zamówienie, karta Zał. 1 / FS2) rozdzielając przesłankę wykluczenia z art. 109 ust. pkt. 2 na podpunkty art. 109 ust. pkt. 2 lit a, 109 ust. pkt. 2 lit b, 109 ust. pkt. 2 lit c, dostosowując tym samym wybór do nomenklatury stosowanej w formularzu Ogłoszenia o zamówieniu publikowanym w ”nowym BZP”:

ProPublico nowosci w wersji 17 3 124 Zrzut 3

Zapisy w tym zakresie zmodyfikowano w szablonach dokumentów Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz SWZ stosowanych w programie:

ProPublico nowosci w wersji 17 3 124 Zrzut 4
ProPublico nowosci w wersji 17 3 124 Zrzut 5

3. W etapie Zakończenie, karta Zwrot wadium dodano nowy szablon dokumentu Oświadczenie o zwolnieniu z wadium:

ProPublico nowosci w wersji 17 3 124 Zrzut 6

4. Wprowadzono inne drobne zmiany i poprawki.

Platforma e-ProPublico

  1. Rozszerzono informacje weryfikacyjne podpisu elektronicznego zastosowanego przez Wykonawców przy przesyłaniu plików za pośrednictwem platformy o Rodzaj zastosowanego podpisu (rozróżnienie podpisu Kwalifikowanego / Zaufanego / Osobistego):
ProPublico nowosci w wersji 17 3 124 Zrzut 7

2. Zwiększono limit dla pojedynczego pliku publikowanego lub przesyłanego za pośrednictwem platformy do 80 MB:

ProPublico nowosci w wersji 17 3 124 Zrzut 8

Stosowny zapis w tym zakresie zmodyfikowano w szablonach SWZ stosowanych w programie:

ProPublico nowosci w wersji 17 3 124 Zrzut 9

3. Dokonano zmiany miejsca automatycznej publikacji na platformie informacji o kwotach przeznaczonych na realizację zamówienia z karty Oferta/Załączniki na kartę Dokumenty zamówienia, tak aby informacja widoczna była publicznie, również dla niezalogowanych użytkowników platformy:

ProPublico nowosci w wersji 17 3 124 Zrzut 10

4. Zmieniono sposób publikacji „Terminu związania ofertą” na platformie na datę:

ProPublico nowosci w wersji 17 3 124 Zrzut 11