Wersja: 17.2.123 – (23/02/2021)

Nowości wersja 17.2.123 z dnia 23/02/2021

W najnowszej wersji 17.2.123 oprogramowania wprowadzono następujące zmiany:

Program ProPublico

1.Integracja z nowym serwisem BZP w zakresie automatycznego wysłania z programu rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień za 2020 rok, w zakresie zamówień klasycznych:

propublico nowa wersja 17 2 123 1

2. Implementacja nowych wzorów protokołów postępowania w zakresie trybów:

  •  Przetarg nieograniczony
  •  Tryb podstawowy bez negocjacji
  •  Zamówienie z wolnej ręki
propublico nowa wersja 17 2 123 2

3.Wprowadzono inne drobne zmiany i poprawki.