Wersja: 16.2.120 – (12/08/2020)

Nowości wersja 16.2.120 z dnia 12/08/2020

W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono następujące zmiany:

Platforma e-ProPublico

  1. Zmodyfikowano proces składania ofert w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

W postępowaniach wszczętych w programie od wersji 16.2.120 składanie ofert za pośrednictwem platformy podzielone zostało na dwa etapy:

Etap I – Wykonawca, za pośrednictwem opcji Załącz plik, dodaje na karcie Oferta/załączniki wszystkie wymagane pliki na etapie składania ofert:

ProPublico zamowienia publiczne wersja 16 2 120 1

Etap II – Wykonawca składa ostatecznie ofertę przesyłając wszystkie załączone pliki za pomocą opcji Złóż ofertę

ProPublico zamowienia publiczne wersja 16 2 120 2

Zmiana ma na celu uzyskanie jednolitej daty przesłania wszystkich dokumentów składających się na ofertę, co pozwoli na zaimportowanie daty jej złożenia do programu w etapie Otwarcie ofert.

Program ProPublico

1. Rozszerzono zakres importowanych danych z platformy odnośnie złożonych ofert.

W postępowaniach wszczętych w programie od wersji 16.2.120, w których złożenie ofert odbywało się za pośrednictwem platformy e-ProPublico, użytkownik może w etapie Otwarcie ofert, na karcie Złożone oferty, pobrać z platformy za pomocą opcji Importuj z e-PP również datę i godzinę złożenia oferty.

Obecnie funkcja importu pobierze:

  • dane wykonawców, którzy złożyli ofertę w prowadzonym postępowaniu;
  • datę i godzinę złożenia oferty;
  • sposób jej złożenia
ProPublico zamowienia publiczne wersja 16 2 120 3

2. W etapie Zamówienie, karta Wartości dodano panel do generowania nowego dokumentu „Informacja dotycząca szacowania wartości zamówienia”:

ProPublico zamowienia publiczne wersja 16 2 120 4

3. Wprowadzono inne drobne zmiany i poprawki.