23. Po próbie wprowadzenia w programie kodów aktywacyjnych ID1 i ID2 pojawił się komunikat: ” Exception: Unable to write to C:\Program Files\PPublicoEx8\Ppublico.ini „

W celu wpisania kodów program należy uruchomić jako administrator. Należy najechać na pulpicie kursorem na ikonę uruchamiającą program i kliknąć prawym przyciskiem myszy. Z otwartej listy należy wybrać pozycję Uruchom jako administrator.