21. W jaki sposób przedłuża się licencję? Jak mogę znaleźć klucz w programie?

Dostęp do licencji ma jedynie administrator, aby ją zatem przedłużyć, czy uaktywnić należy się zalogować jako ppadmin podając hasło, które zdefiniowano dla administratora w trakcie instalacji ProPublico. Następnie z menu Konfiguracja systemu należy wybrać opcję Licencja. Otworzy się okno, w którym wpisany jest klucz programu (kilkuczęściowy ciąg cyfr i liter) oraz numer licencji – jeśli w polu licencji nic nie jest wpisane należy tam wprowadzić numer, który znajduje się na karcie licencyjnej. Klucz programu należy wysłać do firmy Datacomp (e-mail: propublico@propublico.pl z tytułem wiadomości: „Klucz ProPublico”) – w oknie Licencji znajduje się przycisk „Wyślij”, którego wciśnięcie powoduje utworzenie się gotowej i zaadresowanej wiadomości zawierającej klucz. W odpowiedzi na przesłany klucz, Datacomp prześle mailem kody ID1 i ID2. Wpisanie tych kodów w odpowiednich rubrykach w oknie Licencja i zapisanie zmian powoduje przedłużenie możliwości aktualizacji.