17. Po przerwanej lub nie wykonanej poprawnie aktualizacji podczas próby logowania do programu pojawia się komunikat „Program został zablokowany przez Administratora skontaktuj się z Datacomp”.

W miejscu zainstalowania systemu ProPublico a dokładnie w katalogu EXE należy usunąć plik stop_pp. Po wykonaniu tej czynności program pracuje ponownie poprawnie.