7. W jaki sposób przenieść program na inny komputer?

Przed przeniesieniem programu należy:

  • wykonać kopię zapasową bazy danych – plik PPUBLICO.FDB (lokalizacja domyślna: C:\Program Files (x86)\ProPublico\database)
  • wykonać kopię zapasową pliku z kontami użytkowników i hasłami dostępu – plik security2.fdb (lokalizacja domyślna: C:\Program Files (x86)\ProPublico\dbengine);
  • zatrzymać sesję serwera – do tego celu należy użyć pliku stop_firebird.bat (lokalizacja domyślna: C:\Program Files (x86)\ProPublico\dbengine\bin).

Następnie należy skopiować plik PPUBLICO.FDB oraz plik security2.fdb, zainstalować na nowym komputerze program w tej samej wersji i podmienić powyższe pliki analogicznie w folderach docelowych.

Po przeniesieniu programu na nowy komputer przy uruchomieniu pojawi się komunikat ”Twoja licencja wygasa za 5 dni” – co jest działaniem prawidłowym.

W tym okresie należy przesłać do Datacomp e-mail o wydanie kodów ID1 i ID2. – lokalizacja czynności znajduje się na loginie PPADMIN w miejscu widocznym na poniższym zrzucie:

Jeśli przycisk „Wyślij” nie wygeneruje automatycznie wiadomości e-mail (brak klienta poczty) należy skopiować numer klucza z okna Licencja, wkleić ręcznie do poczty i przesłać na adres propublico@propublico.pl podając dane jednostki, od której on pochodzi.