2. Jak przedłużyć opiekę techniczną do programu?

W celu przedłużenia opieki technicznej do programu ProPublico należy złożyć zamówienie:

Po złożeniu zamówienia należy wystąpić do firmy Datacomp Sp. z o.o. o wydanie kodów ID1 i ID2 aktywujących w programie opiekę techniczną na nowy okres.

W tym celu należy zalogować się do programu jako użytkownik ppadmin, a następnie w menu Konfiguracja systemu pozycja Licencja kliknąć przycisk „Wyślij” – co automatycznie wygeneruje gotową do wysłania wiadomość e-mail:

W odpowiedzi użytkownik otrzyma e-mail zawierający kody, które należy wprowadzić odpowiednio w polach ID1 i ID2 w oknie Administracja licencją oraz zapisać zmiany, co umożliwi korzystanie z programu i pozwoli na pobieranie aktualizacji przez okres czasu objęty opieką techniczną.

UWAGA

Przycisk „Wyślij” jest nieaktywny, gdy nie wpisany jest do programu nr licencji.

Jeśli przycisk „Wyślij” nie wygeneruje automatycznie wiadomości e-mail (brak klienta poczty) należy skopiować numer klucza z okna Administracja licencją, wkleić ręcznie do poczty i przesłać na adres propublico@propublico.pl  podając numer licencji oraz dane użytkownika, od którego on pochodzi.