11. W programie prowadzono fikcyjne postępowanie – czy da się je usunąć, jak to zrobić?

W ProPublico nie da się usunąć raz wprowadzonego postępowania. Jeśli już wprowadzono takie fikcyjne postępowanie, można zmienić jego sygnaturę (w tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy na danej sygnaturze i wybrać z menu opcję „Zmień sygnaturę”) oraz powrócić do początkowego etapu postępowania (Zamówienie) usuwając stare i ponownie wprowadzić aktualne dane (dla właściwego postępowania):