9. W jaki sposób konfiguruje się słowniki tematyczne w programie ProPublico?

Dostęp do konfiguracji Słowników ma kierownik grupy. Z menu Konfiguracja systemu należy wybrać opcję Słowniki. Lista u góry okna zawiera dostępne słowniki używane w programie. Kliknięcie na odpowiednim słowniku powoduje wyświetlenie jego zawartości. Przy pomocy ikon zamieszczonych pod wykazem pozycji mamy możliwość dodawania, usuwania bądź modyfikacji wpisów. W przypadku, gdy nie odpowiadają nam pozycje proponowane przez producenta można utworzyć własny wpis o podobnej treści i nadać mu nazwę pozwalającą odszukać go w słowniku. Usuwać można jedynie wpisy własne (ciemnozielone), natomiast wpisów wyróżnionych kolorem jasnozielonym nie można zmieniać ani usuwać.  W mniejszym okienku na dole podajemy opis dokumentu: