8. Czy system ProPublico obsługuje postępowania wielozadaniowe?

Tak, program obsługuje zamówienia złożone z kilku części. Podziału na części Użytkownik dokonuje za pomocą przycisku „Następne zadanie” znajdującego się w prawym dolnym rogu karty Zamówienie (etap Zamówienie). Dodatkowo każde z zadań może zawierać pozycje szczegółowe (etap Zamówienie, karta Zamówienie, zakładka Pozycje: