3. Przy próbie wprowadzenia w programie kodów aktywujących opiekę techniczną pojawia się komunikat: ” Exception: Unable to write to C:\Program Files\PPublicoEx8\Ppublico.ini”.

W celu wpisania kodów ID1 i ID2 program należy uruchomić jako administrator. Należy najechać na pulpicie kursorem na ikonę uruchamiającą program i kliknąć prawym przyciskiem myszy. Z otwartej listy należy wybrać pozycję Uruchom jako administrator: