20. Za każdym razem gdy tworzę nowe pismo muszę poprawiać tekst dokumentu. Czy mogę wprowadzić do pisma zmiany tak aby były one widoczne przy każdej edycji dokumentu?

Oczywiście, ProPublico daje taką możliwość. Należy zmodyfikować szablon dokumentu. Z pozycji kierownika grupy wybieramy z menu Konfiguracja systemu opcję Konfiguracja pism. W lewej kolumnie tabeli znajdujemy pismo, które chcemy zmienić i podświetlamy je. Szablon pisma pojawi się w prawej kolumnie. Następnie przyciskiem „Utwórz kopię” tworzymy kopię szablonu, edytujemy ją (przycisk „Edycja”) i wprowadzamy zmiany, a następnie zapisujemy przyciskiem „Zapisz do bazy i zamknij”. Zaznaczamy w oknie obok szablonu opcję Aktywny. Możemy również ustawić szablon jako domyślny – będzie się on wówczas otwierał automatycznie przy edycji dokumentu w konkretnym postępowaniu. Tak wprowadzone zmiany w dokumencie będą widoczne przy każdej edycji dokumentu.