17. Za każdym razem gdy tworzę nowe pismo muszę poprawiać pewien zakres tekstu w dokumencie. Czy mogę wprowadzić do szablonu pisma zmiany na stałe, tak aby były one widoczne przy każdym wygenerowaniu dokumentu?

System ProPublico daje taką możliwość poprzez modyfikację szablonu dokumentu. Logując się do systemu z uprawnieniami kierownika grupy należy wybrać z menu Konfiguracja systemu opcję Konfiguracja pism, a następnie:

a) w lewej kolumnie Nazwa pisma znaleźć pismo, które chcemy zmienić i dokonać jego zaznaczenia – zaznaczony szablon pisma pojawi się w prawej kolumnie „Dostępne szablony – opis”;
b) następnie przyciskiem „Utwórz kopię” utworzyć kopię szablonu;
c) edytować go (przycisk „Edycja”) i wprowadzić pożądane zmiany, a następnie zapisać je przyciskiem „Zapisz do bazy i zamknij”, dostępnym na panelu obsługi dokumentu;
d) zaznaczyć w oknie obok szablonu opcję Aktywny;
e) dodatkowo można również nadać własną nazwę dokumentu (przycisk Zmień nazwę) oraz ustawić go jako domyślny (przycisk Ustaw jako domyślny) – będzie on wówczas automatycznie wykorzystywany przy generowaniu dokumentu w konkretnym postępowaniu.

Tak wprowadzone zmiany w dokumencie będą widoczne przy każdym jego wykorzystaniu.