12. W jaki sposób uchronić się przed utratą danych (np. w przypadku awarii bazy)?

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych jest bardzo ważną funkcją systemu, gwarantującą jego prawidłowe funkcjonowanie i zalecane jest w celu uchronienia użytkownika przed utratą wprowadzonych do ProPublico danych.

Za wykonywanie kopii bazy odpowiedzialny jest program Pparch.exe dostępny:

  • w miejscu instalacji programu w katalogu exe (domyślnie: C:\Program Files (x86)\ProPublico\exe):

  • po zalogowaniu się do programu jako użytkownik ppadmin i wybraniu z menu Konfiguracja systemu opcji Archiwizacja: 

Kopie zapasowe są przechowywane w katalogu Database w miejscu zainstalowania ProPublico.