10. Na jakiej zasadzie działa korespondencja seryjna?

Korespondencja seryjna umożliwia utworzenie pisma do wielu adresatów bez potrzeby ręcznego wpisywania zmieniających się dla każdego z nich danych adresowych. ProPublico zawiera szablony pism seryjnych, po wygenerowaniu/edytowaniu których, na panelu do obsługi dokumentu pojawia się przycisk „Seria”, którego użycie spowoduje pobranie z bazy programu odpowiednich danych o Wykonawcach, podstawienie ich w tworzonym piśmie i w końcowym efekcie utworzenie kopi pisma dla każdego z adresatów:

 

Program umożliwia również druk zaadresowanych kopert dla pisma seryjnego: