Możliwość wprowadzania dokumentu z wieloma pozycjami kosztowymi.