Wybrane firmy i instytucje korzystające z systemu ProPublico

 • Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Politechnika Krakowska
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Szpital Miejski Specjalistyczny im. G Narutowicza w Krakowie
 • Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie
 • Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
 • Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka SP ZOZ
 • Szpital Wojewódzki w Poznaniu
 • Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
 • Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
 • 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – SPZOZ w Bydgoszczy
 • Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
 • Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Skierniewice
 • Instytut Ochrony Środowiska
 • Jednostka Wojskowa nr 2094 w Poznaniu
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
 • Prokuratura Okręgowa Poznań
 • Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
 • Sąd Rejonowy w Pszczynie
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego