Wersja 15.1.114 – (18/07/2019)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące modyfikacje: Zmiany w programie ProPublico 1. Przebudowano i rozszerzono funkcjonalność definiowania danych umożliwiających złożenie ofert dodatkowych przez Wykonawców. W postępowaniach, w których nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na fakt, że zostały złożone

Wersja 14.6.112 – (05/12/2018)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany: Zmiany w programie ProPublico 1. Zaktualizowano menu Dodatki z uwzględnieniem m.in. bezpośredniego odniesienia do Platformy e-ProPublico: 2. Ograniczono ilość znaków do 4 000 w polu Informacje dodatkowe (etap Zamówienie, karta FS2, zakładka Warunki) w